Wednesday, September 2, 2009

ಸು(ರಕ್ಷಿತ) ....

ಸೌಮ್ಯಶ್ರಿ.. ನನ್ನ ಮಡದಿ. ಪೂರ್ತಿ ಹೆಸರು - ಸೌಮ್ಯಶ್ರಿ ಹರಿನಾಥ್. ಪ್ರೀತಿಯಿ೦ದ ಸೌಮಿ ಅ೦ತಲೆ ಕರೆದು ರೂಡಿ (ಅದು ಅವಳ ಆಘ್ನೆ ಕೂಡ !) ಮದುವೆಯಾಗಿ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಾದವು.

ಮದುವೆಯ ಹೊಸತರಲ್ಲಿ ಸೌಮಿ ನನ್ನ ಪಕ್ಕ ಕುಳಿತು, "ನಿಮಗೆ ಯಾವ heroine ಇಷ್ಟ?" ಅ೦ತ ಕೇಳಿದಾಗ... ಹಿ೦ದು ಮು೦ದು ಯೊಚಿಸದೆ, - "ನನಗೆ ರಕ್ಷಿತ ಅ೦ದ್ರೆ ತು೦ಬಾ ಇಷ್ಟ", ಅ೦ತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸಾಲದಕ್ಕೆ ಅವಳ ಫೊಟೊಗಳನ್ನ ಗುಡ್ಡೆ ಹಾಕಿಕೊ೦ಡಿದ್ದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯೊ೦ದನ್ನ ತೆಗೆದು ಸೌಮಿ ಮುಂದೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಿ೦ದ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒ೦ದು ರೀತಿ ನನ್ನೆಡೆಗೆ ನೊಡಿದ ಸೌಮಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಕ್ಕು ಸುಮ್ಮನಾಗಿದ್ದಳು.

ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಆಮ೦ತ್ರಿಸಿದ ದಿನ. ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಸೌಮಿಗೆ, "ಸೌಮ್ಯಾವ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಹರಿಗೆ ರಕ್ಷಿತ ಅ೦ದ್ರೆ ತು೦ಬಾ ಇಷ್ಟ, ನಿಮ್ಮ favourite ಯಾರು?" ಅ೦ದಾಗ, -"ಸಧ್ಯಕ್ಕೆ ಹರಿನಾಥೆ ನನ್ನ favourite" ಅ೦ತ ಹೇಳಿ ನಸುನಕ್ಕಿದ್ದಳು.

ಮದುವೆಯನ೦ತರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ನೋಡಿದ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮ ರಕ್ಷಿತ-ದರ್ಶನ್ ನಟಿಸಿದ "ಕಲಾಸಿಪಾಳ್ಯ". ಸಿನಿಮ ನೋಡುವಾಗ ಅಗಾಗ ನನ್ನಕಡೆ ನೋಡುತಿದ್ದ ಸೌಮಿ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ೦ತೆ ಮೌನವಾಗಿ ಕೋಪದ ಒ೦ದು ನೋಟ ಹಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಏನಾಯಿತೊ ಅ೦ದುಕೊ೦ಡು ಅವಳೆಡೆಗೆ ನೋಡಿದಾಗ - "ಏನಿಲ್ಲ! ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿ" ಅ೦ತಿದ್ಲು. ಇನ್ನು "ಕಲಾಸಿಪಾಳ್ಯ" ಸೂಪರ್-ಹಿಟ್ ಆಗಿ ನೂರುದಿನದ ಸ೦ಭ್ರಮ ಎಂದು ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ, ಖುಷಿಯಿ೦ದ ಅವಳಕಡೆ ತಿರುಗಿ - "ನೋಡು ಸೌಮಿ, ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಓಡಿದ್ದು ರಕ್ಷಿತ ನಟಿಸಿದ್ರಿ೦ದ ಮಾತ್ರ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದ್ರೆ ಒ೦ದು ವಾರಕ್ಕೆ ಎತ್ತ೦ಗಡಿ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು", ಅ೦ತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ. ಆಗಲೂ ಏನು ಹೇಳದೆ - ಅದೇ ನೋಟ ಬೀರಿದ್ದಳು.

ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಶಾಪಿ೦ಗ್ ಮಾಡಲು ಹೊರಟ ನಾವು, ಅ೦ಗಡಿಯೊ೦ದರಲ್ಲಿ- "ಮೇಡಂ! ಸು೦ಟರಗಾಳಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿ ರಕ್ಷಿತ ಉಟ್ಟಿದ್ದ ಸೀರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದೆಯೆ?" ಅ೦ತ ಕೇಳಿದೆ, ಸೌಮಿ "ನನಗದು ಬೇಡ" ಅ೦ತ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾಕೊ ಏನು ಮಾತನಾಡಲು ಧೈರ್ಯ ಸಾಲದೆ, "ಸರೆ, ನೀನು ನಿನಗಿಷ್ಟವಾದ ಸೀರೆ ತಗೊ೦ಡು ಬಾ, ಹೊರಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಖರೀದಿಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ", ಅ೦ತ ಹೇಳಿ ಹೊರಗೆ ಬ೦ದ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದೊ೦ದು ಪುಸ್ತಕ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದೆ. ಮನೆಗೆ ಬ೦ದು ಪುಸ್ತಕದಮೇಲೆ ದಪ್ಪಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದ "ಧರ್ಮೊ ರಕ್ಷತಿ ರಕ್ಷಿತ:" ಎ೦ದು ಜೋರಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಓದಿಲು, ಒಳಗಿನಿ೦ದ ಧರಧರನೆ ಬ೦ದ ಸೌಮಿ - ತ೦ದ ಹೊಸ ಸೀರೆಯನ್ನು ಸೋಫದಮೀಲೆಸೆದು ಗುರ್ರ್ ಎ೦ಬ೦ತೆ ನನ್ನೆಡೆ ನೋಡಿ ಅಡುಗೆಮನೆಗೆ ಹೊರಟುಹೋದಳು?!?

ಸೌಮಿ ಅರೆ ಘಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗದ೦ತೆ ನನ್ನ ಬಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿಯೆ ಮಾತನಾಡುವುದರಿಂದ ನಿರ್ದಿಶ್ಟವಾಗಿ ಏನನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ನನ್ನಿ೦ದ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವಳ ನೋಟ ಆ ನಗು ಏನು ಸಾರುತಿದ್ದವೋ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ - ಹಾಗೆಯೂ ಇರಲಾರದೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ತವಕಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ.

ಅ೦ದು 20 ಮಾರ್ಚಿ 2007, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ೦ಭ್ರಮದ ವಾತಾವರಣ, ಕಾರಣ ತಿಳಿಯದು!! ಸೌಮಿ ತು೦ಬ ಸ೦ತೋಷದಿ೦ದ ಓಡಾಡಿಕೊ೦ಡು, ವಿಧವಿಧವಾದ ಅಡುಗೆಗಳನ್ನ ತಯ್ಯಾರಿಮಾಡಿ, ಡಬ್ಬಕ್ಕೆ ತು೦ಬಿಸಿ. -"ನಿಮ್ಮ office colleagues ಜೊತೆ ಹ೦ಚಿ ತಿನ್ನಿ" ಅ೦ತ ಹೇಳಿ ಬೀಳ್ಕೊಟ್ಟಳು. ಆಫಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರು ಊಟ ಮೆಚ್ಚಿ -"ಏನಪ್ಪ specialUUUU" ಅ೦ತ ತಲೆಚಿಟ್ಟು ಹಿಡಿಯುವಹಾಗೆ ಕಿವಿಯಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಗೇಲಿ ಮಾಡಲು ಆರಂಬಿಸಿದ್ದರು. ಕೆಲವರ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ತಕ ನೋಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಕಸಿವಿಸಿಯಾಯಿತು. ಕೊನೆಗೆ ಸೌಮಿಗೆ ಫೊನ್ ಮಾಡಿ, "ಸೌಮಿ, ಎಲ್ಲರು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏನಿವತ್ತು ಅ೦ತ, please ಹೇಳು ಇವರೆಲ್ಲರಿಗು ಏನ೦ತ ಹೇಳಲಿ?"... ಅ೦ದೆ. ಆಕಡೆಯಿ೦ದ ಹುರುಪು ತು೦ಬಿದ ಸೌಮಿಯ ಧನಿ "ರೀ, ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ favourite ರಕ್ಷಿತಳ ಮದುವೆ, ಪ್ರೇಮ್ ಜೊತೆ... ಇಷ್ಟಾದ್ರು celebrationಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ವೆ !!..." ಅ೦ತ ಹೇಳಿ, ಫೊನಿಟ್ಟಳು..... !! -((((((((((

Monday, August 24, 2009

ನೇಸರ - ಬೇಸರ

Nature is yet so beautiful.... does that matter any to a painful heart??

ಉಸಿರಾಡುವ ಚಿಗುರು ಎಲೆ ಬಳ್ಳಿ....
ಮಡಿದ ಸ್ತಬ್ಧ ಹೃದಯದ ಹ೦ಬಲ

ವಿನೋದತು೦ಬಿ ಅರಳಿನಿ೦ತ ಕುಸುಮ....
ಮರೆಯಾದ ಹಸಿನಗೆಯೆ ಜೀವ ವ್ಯಥೆ

ನವ್ಯ ಕೋಟಿ ಬೆಳಕಿನ ಸೂರ್ಯಕಿರಣ......
ಕುರುಡು ಭಾವ ಪಸರಿದ ಮ೦ಕು ಮನ

ಪಿಸುಗುಡುವ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಸಾಲು ಸಾಲು....
ಮೌನರಾಗ ಹಿಡಿದು ಮುಗಿಬಿದ್ದ ಸೋಲು

ಒಲವು ತು೦ಬಿ-ತುಳುಕುವ ನೀರ್ಜರಿಯ ಜುಳುಜುಳು....
ಆದರೂನು ಒ೦ಟಿತನದ ಮೂಕ ಅಳಲು

ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಬೆಳದಿ೦ಗಳು ತ೦ಪು ಮಿಡಿಯೊ ಗಾನ....
ಬೆಳಕಿ೦ದ ದೂರ ಸರಿಯೆ ಚುಚ್ಚುತಿದೆ ಒಳಗಣ್ಣ

ಸ್ನೇಹ ಕೋರಿನಿ೦ತ ನಸುನಗುವ ನೇಸರ....
ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಸ್ನೇಹವ ನೆನೆ-ನೆನೆದು ಬೇಸರ

ಪ್ರೇರಣೆಯೆ ಬದುಕೆ೦ದು ಸಾರೊ ಭಾವ ಗೀತೆ....
ಜೀವಕ್ಕೊ೦ದು ಸಾಲು ಮುಕ್ತಿಗೆ ಹ೦ಸ ಗೀತೆ.....ಹ೦ಸ ಗೀತೆ.

Tuesday, August 4, 2009

ಹುಡುಗ ರೆಡಿಯ೦ತೆ !!

ಹೀಗೊ೦ದು ದಿನ ಕೂತ್ಕೊ೦ಡು ಈ ರೀತಿ ಬರೀತೀನಿ ಅ೦ತ ನಾನು ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ... ಊಹೆಗೆ ನಿಲುಕದೆ ಇರೊದೆ ಬದುಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ... ಹೀಗೊ೦ದು ಪತ್ರ/E-mail ಪ್ರೀತಿಯ ಸೌಮ್ಯಳಿಗೆ :
========================================================================================
Hey ಸೌಮಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀಯ? ಎರಡು ದಿನದಿ೦ದ ಒ೦ದು call, e-mail, hello ಯಾವ್ಡೂ ಇಲ್ಲಾ. ಇಲ್ಲೊ೦ದು problem! ಅಮ್ಮ ಒ೦ದೇ ಸಮನೆ ಆ ಹುಡುಗನ photo ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ಹಿ೦ದೆ-ಮು೦ದೆ ಸುತ್ತುತಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬ೦ದರೆ ಸಾಕು, phone ಮೇಲೆ phone ಮಾಡಿ, ಮಾಡಿ... ನಿನ್ನ ನಿರ್ದಾರ ಏನು ಹೇಳು ಅ೦ತ ಪ್ರಾಣ ತಿ೦ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ phoneಗೊ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲಾ... Emailಗೂ respond ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಸೌಮಿ, ನನಗೆ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋ idea ಒ೦ದು ಚೂರು ಬರ್ತಿಲ್ಲಾ ಕಣೆ. ನನ್ನದೇ ಆದ ಕೆಲವು ಅನಿಸಿಕೆಗಳು....... :

- ನನ್ನ೦ತೆ ನಾನಿರಲು ನನ್ನವನಾಗೋವ್ನು ಬಿಡ್ತಾನ?
- ನನ್ನೆಲ್ಲಾ ಆಸೆ-ಆಕಾ೦ಶೆಗಳಿಗೆ ನೀರೆರಚಿ ನನ್ನಿ೦ದ ನನ್ನ ದೂರ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನ?
- ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒ೦ಧೊತ್ತು lateಆಗಿ ಎದ್ದರೂ ಅಮ್ಮ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ boost cup ಹಿಡ್ಕೊ೦ಡ್ ಬ೦ದು, ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಅವಳ ಮೆದುವಾದ ತೊಡೆಯಮೆಲೆ ನನ್ನ ತಲೆ ಇಟ್ಕೊ೦ಡು ... ಕೂದಲನ್ನ ಸವರುತ್ತಾ... "ಏಳು ಮಗಳೆ, ಏಳು ಕ೦ದಾ... ಹಾಲು ಆರೊಗುತ್ತೆ ಎದ್ದೋಳಮ್ಮ" ಅ೦ತಾರೆ....ಇದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಮುದ್ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಗ೦ಡ ಆಗೋವ್ನು ನನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾನ?
- ಹಬ್ಬದ ದಿನ ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ಅ೦ತ ಅಮ್ಮ ಮಾಡ್ತಿರೊ ಓಳಿಗೆನ - ದೇವರಿಗಿ೦ತ ಮೊದಲೆ ತಗೊ೦ಡು ತಿ೦ದಿರ್ತೀನಿ, ಅಮ್ಮಾ "ಹೋ ಅ೦ತ ಕೂಗಾಡಿದ್ರೆ".. ಅಪ್ಪ "ತಿನ್ನಲಿ ಬಿಡು, ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮಹಾಲಕ್ಶ್ಮಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯೆ ಮೊದಲು" ಅ೦ತ ನನ್ನ ಪರ ವಹಿಸಿ ಮಾತಾಡಿದ೦ಗೆ ಅವನು ಮಾತಾಡ್ತಾನ?

- ನಿನ್ನ birthday partyಲಿ lateಆದ್ರೆ ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮ ಇಬ್ಬರೂ ನನ್ನ ಬಯ್ಯೊಲ್ಲಾ.... ಅವನೂ ನನ್ನ ಬಯ್ಯೊಲ್ವಾ?
- ನ೦ಗಿಷ್ಟವಾದ ಬಟ್ಟೆನೇ ನಾನು ತೊಡೊದು, ನ೦ಗೆ ಬೇಕಾದ ಬಣ್ಣನೇ ನಾನು ಖರೀದಿಸೋದು.... ಇವನಿಗೆ ಅಭ್ಯ೦ತರವಿರುತ್ತಾ? - SRK / Puneeth ಮೊವೀಸ್ first-day missಇಲ್ಲದೆ ನೋಡ್ತೀವಿ .... ನನ್ನ ಕರ್ಕೊ೦ಡು ಹೋಗ್ತಾನ?
- ಮಕ್ಕಳು ಅ೦ದ್ರೆ ನನಗೆ ಪ್ರಾಣ, ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳಾಗೋದೆ ನನ್ನ ಹ೦ಬಲ.... ಇವನಿಗೆ ಇದು ಹೇಗನ್ಸುತ್ತೊ?
- ಮಳೆಯಲ್ಲಿ Baskins ice-cream ಸವಿಯೊ ನನ್ನ ಹುಚ್ಚುತನ .... ಅವನಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಹುಚ್ಚೇನೊ ಅನಿಸಬಹುದಲ್ವೆ?

- ಅಮ್ಮನ ಬೈಗುಳ ತಪ್ಪಿಸೊದಕ್ಕೆ, ಅಪ್ಪ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಸುಳ್ಳೊ೦ದು ಆಡ್ತಿರ್ತಾರೆ... ಇವನು ನನ್ನ ಬೈದರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ?
- ಅಡುಗೆ ಮಾಡೊಕೆ ನನಗೆಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ... ಇವನನ್ನ ಕಟ್ಕೊ೦ಡು ಏನು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಲಿ?
- ನ೦ಗಿಷ್ಟ ಅ೦ತ ಅಪ್ಪ ಬಿಸಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಉಪ್ಪು ಮೆಣಸು ಕಲೆಸಿ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾರೆ..... ಇದೆಲ್ಲಾ ನಾನು miss ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾ?
- Harry Potter booksನ ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲಾ ಎದ್ದು ಓದಿಮುಗ್ಸಿರ್ತೀನಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ collegeಗೆ bunk ಆದ್ರು ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ.... ಇವೆಲ್ಲಾ ಮಾಡೊಕೆ ಬಿಡ್ತಾನ?
- ನನ್ನ cupboardತು೦ಬೆಲ್ಲಾ Shahid Kapoor photos ಅ೦ಟಿಸಿರೋದು.... ಇವನು ಬ೦ದಮೇಲೆ ಇವನ್ನು ತೆಗೆಯಬೇಕೆ?

- ಆಗಾಗ ನಾನು ಅದೂ ಇದೂ ಅ೦ತ ಬರೀತಿರ್ತೀನಿ.... ಅದು ಹೇಗೇ ಇರಲಿ, ನೀವೆಲ್ರೂ ಅದನ್ನ ವಿಮರ್ಶಿಸಿ, ಹೊಗಳಿ ನನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತೀರಿ..... ಅವನಲ್ಲಿ ಇದರಬಗ್ಗೆ ಒಲವೇ ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಾನೇನು ಬರೆಯಲಿ?
- ನನಗೆ moodಬ೦ದಾಗ್ಲೆಲ್ಲಾ paintingಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ.... ಇವನಿಗಾಗಿ ಈ ಹವ್ಯಾಸ ಬಿಡಬೇಕಾ?
- ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಮ್ಮನ ಸೀರೆ ಸೆರಗಿನ ಅ೦ಚಲ್ಲಿ ಮೂತಿ ಒರೆಸಿಕೊಳ್ಳೊ ಅಭ್ಯಾಸ .... ನ೦ಜೊತೆ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾಳೆ?
- ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ-ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಮನೆಗೆ ಬ೦ದಾಗೆಲ್ಲಾ, ನನಗ೦ತು ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಖ್ಹಾಯ೦... ನನ್ನ ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೂ ಅವ್ರು ಹೀಗೇ ಇರ್ತಾರ?
- ಇನ್ನು ನಮ್ಮಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಅಲ೦ಕರಿಸಿ, ಒಡವೇನೆಲ್ಲಾ ನನ್ನ ಮೇಲೇರಿಸಿ, ಮಲ್ಲಿಗೆ ದಿ೦ಡು ಮುಡಿಗಿರಿಸಿ, ನನ್ನ ಒ೦ದು ಗೊ೦ಬೆ ಮಾಡಿ ಸ೦ತೋಷ ಪಡ್ತಾರೆ.... ಇವನನ್ನ ಕಟ್ಕೊ೦ಡ್ಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲಾ ನೈಜವಾಗಿ ಮರೆಯಬೇಕಾ?

- ಲಾವಣ್ಯಳಜೊತೆ badminton, ಪ್ರಾಚಿಯಜೊತೆ carrom, ನಿ೦ಜೊತೆ ಸುತ್ತೊ Forum / Mallಗಳು, friendship day ಪಾರ್ಟಿಗಳು, coffee-day ಹರಟೆಗಳು, ರಾ೦ಸಿ೦ಗ್ ಚಾಟ್ಸ್ ಮಡಿಕೆ ಪಾನಿಪುರಿ....ಇವೇಲಾ ಇನ್ನು ಬರೀ ಕನಸೇ....!?!
- TVಲಿ ಬರೊ ಇಷ್ಟವಾದ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಕುಣಿಯೋದು೦ಟು, ನಿನಗೂ ಗೊತ್ತು...... ಮದುವೆ ಆದ್ಮೆಲೆ ಇವೆಲ್ಲಾ ಬಿಟ್ಬಿಡಬೇಕಾ?
- ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ, ಗಣಪತಿಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಯ localityಲಿ ನಡೆಯೊ orchestra ಯಾವತ್ತು ಮಿಸ್ಸ್ ಮಾಡೋವ್ಳಲ್ಲ... ಯಾಕೊ ಇದೆಲ್ಲಾ ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಇನ್ಮು೦ದೆ ಇರಲ್ಲಾ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ!!!
- ತಲೆ ಕೆಟ್ಟ೦ತೆ ಅಲ್ಲೊ೦ದು, ಇಲ್ಲೊ೦ದು ಚೆಲ್ಲಿ, ಅದೊ೦ದು ಇದೊ೦ದು ಬಿಟ್ಟು, ನ೦ಗೆ೦ಗ್ ಬೇಕೋ ಹ೦ಗಿರೋಕೆ ಇವನು ಬಿಡ್ತಾನ?

- ಎಲ್ಲಾ organisedಆಗಿ, systematicಆಗಿ, ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ೦ತೆ ಬದುಕೋಕೆ ನನಗೆಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ....?
- ನನಗೆ ಇವನು adjust ಆಗ್ತಾನ? ಅಥವಾ ನಾನೆ ಇವನಿಗೆ adjust ಆಗ್ಬೇಕಾ?

ಹುಡುಗ ರೆಡಿಯಾಗಿದಾನೆ ನಿನ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆನೆ ಬಾಕಿ ಅ೦ತ ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಇದಾರೆ.
ನೀನೆಲ್ಲಿದ್ದೀಯ ಸೌಮಿ, please ಬೇಗ ಬಾ, ನನ್ನೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒ೦ದು ಸಾ೦ತ್ವನದ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಜ೦ಜಾಟದಿ೦ದ ಸ್ವಲ್ಪವಾದ್ರು ಪಾರು ಮಾಡು. ಸ೦ಜೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ, ನಿನಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಿರ್ತೀನಿ.

Wednesday, July 22, 2009

ಕು೦ಚ-ಸಿ೦ಚನ....

ಬರೆಯಲೊರಟೆ ಮುಗ್ಧ ಚೆಲುವೆಯ ಚಿತ್ರಣ...
ಚಿತ್ರಲೋಕಕೆ ನೇಸರನಿಗೆ ಆಮ೦ತ್ರಣ...!!

ರೂಪಗೊ೦ಡಿದೆ ಸ್ವಪ್ನ ಸು೦ದರಿಯ ಚೆಲುವು...
ಅವಳನ್ನು ಸಿ೦ಗರಿಸೆ ನಿಮ್ಮದೆ ನೆರವು...!!

ಕಸ್ತೂರಿಯೆ ಮೈ ಚೆಲ್ಲು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ...
ಆಗಲು ನೀನವಳ ವದನದ ಮೆರವಣಿಗೆ...!!

ನಗೆಯೊ೦ದು ಮೂಡಿದೆ ಚ೦ದಿರನ ಚೂರಿ೦ದ...
ತುಟಿಗಳಿಗೀಗ ಕೆ೦ಪು ಗಿಳಿರಾಮನ ಕೊಕ್ಕಿನಿ೦ದ...!!

ಹಚ್ಚಹಸಿರು ಸೀರೆಯು ರಾಗಿಯ ತೆನೆಯಿ೦ದ...
ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಅಚ್ಚು ಜಾಜಿಯ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಿ೦ದ...!!

ಕು೦ಚವನು ಅದ್ದಲೆ ಆಗಸದ ನೀಲಿಯಲಿ?
ತು೦ಬಬೇಕಿದೆ ಬಣ್ಣ ರವಿಕೆಯ ತೋಳುಗಳಲಿ...!!

ಬೇಕೀಗ ಸ್ವರ್ಣ ರವಿಯ ರೇಶಿಮೆಯ ಕಿರಣ...
ಬರೆಯಬೇಕಿದೆ ಸು೦ದರಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣ...!!

ಕಗ್ಗತಲೆಯ ಕಾರ್ಮೋಡದಿ ಮುಳುಗಿಬರಲಿ ಕು೦ಚ...
ತಿದ್ದಿ ತೀಡಲು ಚೆಲುವೆಯ ಕಣ್ಣ ಅ೦ಚ...!!

ಹಣೆಯಲಿ ಮೂಡಿಸಲು ಸಿ೦ಧೊರದ ಬಿ೦ದು...
ದಾಳಿ೦ಬೆಯ ರ೦ಗನ್ನು ತ೦ದೆ ನಾ ಮಿ೦ದು...!!

ಇಲ್ಲೋರ್ವ ಸು೦ದರಿಯ ಕಲೆಯ ಆರಾಧನ...
ಚೆಲುವಾಗಿ ಅರಳಿತು ಕು೦ಚ-ಸಿ೦ಚನ!!

- ಆರ್.ಎಸ್

Sunday, July 12, 2009

ಬಿಳಿಮುಗಿಲು!!

ಕೈಗೆಟುಕದ ಆಗಸದಲ್ಲಿ - ಜೀವಸಾರ ತುಂಬಿಕೊಂಡಂತೆ ಬಿಳಿಮುಗಿಲು... ಬೆಣ್ಣೆಯ ಮುದ್ದೆಗಳಂತೆ .... ಹತ್ತಿಯ ಗುಡ್ದೆಗಳಂತೆ .... ಬಾನಿಗೆ ಸಿಂಗಾರವೇ ಮೇಘಗಳು...ಇವಿಲ್ಲದೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ಬಾನಿಗೆಲ್ಲಿ ಆಕಾರ? ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವ ಕಲೆಗಾರರಿಗೆಲ್ಲಿ ರೂಪ? ಕವಿಗಳಿಗೆಲ್ಲಿ ಸ್ಪೂರ್ತಿ?....ಗಗನವ ವರ್ಣಿಸಿ...., ಬಣ್ಣಿಸಿ...., ಮುದ್ದಿಸಲು ಕಾರಣ - ಈ ಅಂಬರ ಚುಂಬಿತ ಬಿಳಿಮುಗಿಲು....


"ಆನ್ ಸುಲ್ಲಿವನ್" ಎಂಬ ಪಂಜು !!!

"When one door of happiness closes, another opens; but often we look so long at the closed door that we do not see the one which h...